Chromium Oxide

Oxid chromu, minerální zelený pigment